PowerShell

PowerShell İle IIS Export ve Import

Merhaba arkadaşlar

Bu yazımızda PowerShell komutları kullanarak bir IIS’ten başka bir IIS’e migration işlemini anlatacağım. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz IIS tanımlamalarını ve ayarlarını bir paket haline getireceğiz. Sonra bu paketi hedef IIS’e yükleyeceğiz. Aslında iş oldukça basit. Eğer bu yöntemi kullanmazsak ve bu işlemleri gerçekleştirecek teknoloji de elimizde yoksa hedef IIS için tüm işlemleri tekrar aynı şekilde hiç bir ayarı atlamadan yapmamız gerekir. Bu durum size zaman kaybettireceği gibi iş açısından da sizi zarara sokabilir. Yapacağınız küçük bir hata veya unuttuğunuz herhangi bir detay işinizin yanlış ve hatalı olmasına neden olabilir.

Ancak aşağıda yapacağımız örnek yöntem ile hem daha çabuk hem de doğru bir kurulum işlemi gerçekleşecektir.

Örnek taşıyacağımız IIS resimlerde görüldüğü gibidir. Bir kaç özel ayarları vardır. Mesela;

 • OrnekSitenin 8080 portu  ile bind edilmesi,
 • OrnekSite Application Pool için resimde görüldüğü üzere özel ayarların bulunması. ( Recyling, Rapid Fail Protection, Identity, Idle Time-out)

Öncelikle Windows PowerShell  veya Windows PowerShell ISE uygulamasından birini açalım.

Site Export

Export işlemini gerçekleştirecek kod parçacığı aşağıdadır. Bu kod ile C dizininde site.xml adında bir dosya oluşturulur.

$appcmd = $Env:WinDir+'\system32\inetsrv\appcmd.exe'
& $appcmd list site /config /xml > c:\site.xml

Site.XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<appcmd>
  <SITE SITE.NAME="Default Web Site" SITE.ID="1" bindings="http/*:80:,net.tcp/808:*,net.msmq/localhost,msmq.formatname/localhost,net.pipe/*" state="Started">
    <site name="Default Web Site" id="1">
      <bindings>
        <binding protocol="http" bindingInformation="*:80:" />
        <binding protocol="net.tcp" bindingInformation="808:*" />
        <binding protocol="net.msmq" bindingInformation="localhost" />
        <binding protocol="msmq.formatname" bindingInformation="localhost" />
        <binding protocol="net.pipe" bindingInformation="*" />
      </bindings>
      <limits />
      <logFile>
        <customFields>
        </customFields>
      </logFile>
      <traceFailedRequestsLogging />
      <hsts />
      <applicationDefaults />
      <virtualDirectoryDefaults />
      <ftpServer>
        <connections />
        <security>
          <dataChannelSecurity />
          <commandFiltering>
          </commandFiltering>
          <ssl />
          <sslClientCertificates />
          <authentication>
            <anonymousAuthentication />
            <basicAuthentication />
            <clientCertAuthentication />
            <customAuthentication>
              <providers>
              </providers>
            </customAuthentication>
          </authentication>
          <customAuthorization>
            <provider />
          </customAuthorization>
        </security>
        <customFeatures>
          <providers>
          </providers>
        </customFeatures>
        <messages />
        <fileHandling />
        <firewallSupport />
        <userIsolation>
          <activeDirectory />
        </userIsolation>
        <directoryBrowse />
        <logFile />
      </ftpServer>
      <application path="/">
        <virtualDirectoryDefaults />
        <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\inetpub\wwwroot" />
      </application>
    </site>
  </SITE>
  <SITE SITE.NAME="OrnekSite" SITE.ID="2" bindings="http/*:8080:test" state="Started">
    <site name="OrnekSite" id="2">
      <bindings>
        <binding protocol="http" bindingInformation="*:8080:test" />
      </bindings>
      <limits />
      <logFile>
        <customFields>
        </customFields>
      </logFile>
      <traceFailedRequestsLogging />
      <hsts />
      <applicationDefaults />
      <virtualDirectoryDefaults />
      <ftpServer>
        <connections />
        <security>
          <dataChannelSecurity />
          <commandFiltering>
          </commandFiltering>
          <ssl />
          <sslClientCertificates />
          <authentication>
            <anonymousAuthentication />
            <basicAuthentication />
            <clientCertAuthentication />
            <customAuthentication>
              <providers>
              </providers>
            </customAuthentication>
          </authentication>
          <customAuthorization>
            <provider />
          </customAuthorization>
        </security>
        <customFeatures>
          <providers>
          </providers>
        </customFeatures>
        <messages />
        <fileHandling />
        <firewallSupport />
        <userIsolation>
          <activeDirectory />
        </userIsolation>
        <directoryBrowse />
        <logFile />
      </ftpServer>
      <application path="/" applicationPool="OrnekSite">
        <virtualDirectoryDefaults />
        <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\" />
      </application>
    </site>
  </SITE>
 </appcmd>

Application Pool Export

Export işlemini gerçekleştirecek kod aşağıdadır. Bu kod ile C dizininde pool.xml adında bir dosya oluşturulur.

$appcmd = $Env:WinDir+'\system32\inetsrv\appcmd.exe'
& $appcmd list apppool /config /xml > c:\pool.xml

Pool.XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<appcmd>
  <APPPOOL APPPOOL.NAME="DefaultAppPool" PipelineMode="Integrated" RuntimeVersion="v4.0" state="Started">
    <add name="DefaultAppPool">
      <processModel />
      <recycling>
        <periodicRestart>
          <schedule>
          </schedule>
        </periodicRestart>
      </recycling>
      <failure />
      <cpu />
      <environmentVariables>
      </environmentVariables>
    </add>
  </APPPOOL>
  <APPPOOL APPPOOL.NAME="Classic .NET AppPool" PipelineMode="Classic" RuntimeVersion="v2.0" state="Started">
    <add name="Classic .NET AppPool" managedRuntimeVersion="v2.0" managedPipelineMode="Classic">
      <processModel />
      <recycling>
        <periodicRestart>
          <schedule>
          </schedule>
        </periodicRestart>
      </recycling>
      <failure />
      <cpu />
      <environmentVariables>
      </environmentVariables>
    </add>
  </APPPOOL>
  <APPPOOL APPPOOL.NAME=".NET v2.0 Classic" PipelineMode="Classic" RuntimeVersion="v2.0" state="Started">
    <add name=".NET v2.0 Classic" managedRuntimeVersion="v2.0" managedPipelineMode="Classic">
      <processModel />
      <recycling>
        <periodicRestart>
          <schedule>
          </schedule>
        </periodicRestart>
      </recycling>
      <failure />
      <cpu />
      <environmentVariables>
      </environmentVariables>
    </add>
  </APPPOOL>
  <APPPOOL APPPOOL.NAME=".NET v2.0" PipelineMode="Integrated" RuntimeVersion="v2.0" state="Started">
    <add name=".NET v2.0" managedRuntimeVersion="v2.0">
      <processModel />
      <recycling>
        <periodicRestart>
          <schedule>
          </schedule>
        </periodicRestart>
      </recycling>
      <failure />
      <cpu />
      <environmentVariables>
      </environmentVariables>
    </add>
  </APPPOOL>
  <APPPOOL APPPOOL.NAME=".NET v4.5 Classic" PipelineMode="Classic" RuntimeVersion="v4.0" state="Started">
    <add name=".NET v4.5 Classic" managedRuntimeVersion="v4.0" managedPipelineMode="Classic">
      <processModel />
      <recycling>
        <periodicRestart>
          <schedule>
          </schedule>
        </periodicRestart>
      </recycling>
      <failure />
      <cpu />
      <environmentVariables>
      </environmentVariables>
    </add>
  </APPPOOL>
  <APPPOOL APPPOOL.NAME=".NET v4.5" PipelineMode="Integrated" RuntimeVersion="v4.0" state="Started">
    <add name=".NET v4.5" managedRuntimeVersion="v4.0">
      <processModel />
      <recycling>
        <periodicRestart>
          <schedule>
          </schedule>
        </periodicRestart>
      </recycling>
      <failure />
      <cpu />
      <environmentVariables>
      </environmentVariables>
    </add>
  </APPPOOL>
  <APPPOOL APPPOOL.NAME="OrnekSite" PipelineMode="Classic" RuntimeVersion="v4.0" state="Started">
    <add name="OrnekSite" managedRuntimeVersion="v4.0" managedPipelineMode="Classic">
      <processModel identityType="SpecificUser" userName="DOMAIN\serviceuser" password="" />
      <recycling>
        <periodicRestart time="00:00:00">
          <schedule>
          </schedule>
        </periodicRestart>
      </recycling>
      <failure rapidFailProtection="false" />
      <cpu />
      <environmentVariables>
      </environmentVariables>
    </add>
  </APPPOOL>
</appcmd>

Site  & Pool Import

site.xml ve pool.xml dosyalarımızda tüm IIS ayarlarımız bulunmaktadır. Şimdi istediğimiz makinede import işlemini gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki kod önce Application Pool tanımlamalarını sonra site tanımlamalarını oluşturacak şekilde hazırlanmıştır.

$appcmd = $Env:WinDir+'\system32\inetsrv\appcmd.exe'


get-content "c:\pool.xml" | & $appcmd add apppool /in

get-content "c:\site.xml" | & $appcmd add site /in

PowerShell Result:

APPPOOL object “DefaultAppPool” added
APPPOOL object “Classic .NET AppPool” added
APPPOOL object “.NET v2.0 Classic” added
APPPOOL object “.NET v2.0” added
APPPOOL object “.NET v4.5 Classic” added
APPPOOL object “.NET v4.5” added
APPPOOL object “OrnekSite” added

SITE object “Default Web Site” added
SITE object “OrnekSite” added

Yorum Yaz